Linux 3.0

by admin on July 28, 2011

Linus 3.0 har nu kommit. Verkar inte vara allt för många nyheter, vilket också Torvalds hade gått ut med.
En nyhet är dock att filsystemet btrfs får stöd för automatisk degfragmentering.
En av de största bidragsgivarna till 3.0:an är faktiskt Microsoft, vilket man kanske inte kunde tänka sig för några år sedan.
Här är också en film gjord av Microsoft, som säger grattis på födelsedagen till Linux.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: